PROFILI I KANDIDATIT

Të dhëna personale

Emer Mbiemer Luçiano Boçi
Datelindja 26.03.1967
Vendlindja Elbasan
Adresa L. Dyli Haxhire; Rr. Kadri Hoxha, Elbasan
Telefon +355 69 2093631; ++355 54 526512
E-mail: [email protected]
Statusi civil  I martuar

Eksperience pune

Data:   9 Shtator 2009- ne vazhdim
Pozicioni:    Deputet i Kuvendit të Shqipërisë
Pergjegjesite kryesore: 
 – Sekretar i Komisionit per Politikën e Jashtme deri 2013
– Anëtar i Komisionit të Edukimit dhe Mjeteve të Informimit Publik
Punëdhënësi Kuvendi i Shqipërisë

Data:  9 Shtator 2009 – ne vazhdim
Pozicioni:   Pedagog i jashtëm prane Departamentit të Letërsisë e Gazetarisë, Fakulteti Shkencave Humane, Universiteti “Aleksander Xhuvani”

Pergjegjesite kryesore
– Organizimi i leksioneve te lendes Hyrje në shkencën për Letërsinë per studentet e vitit te parë te ciklit te studimeve Bachelor ne Gjuhe-Letërsi
– Organizimi i leksioneve te lendes Poetika per studentet e vitit te trete te ciklit te studimeve Bachelor ne Gjuhe-letërsi
– Organizimi i lendes Histori e Kritikës Letrare per studentet e vitit te parë te ciklit te studimeve Master i Shkencave ne Studime Letrare
– Hartimi i programeve mesimore per lendet: Hyrje në Shkencën për letërsinë, Teori Letërsie, Poetikë, Histori e Kritikës Letrare
– Udheheqja shkencore e studenteve gjate pergatitjes se tezes se diplomes ne ciklin e studimeve Bachelor ne Letërsi.

Punëdhënësi:   Universiteti “Aleksander Xhuvani”, Elbasan

Data:  Shtator 1989 – shtator 1991
Pozicioni:   Pegagog i jashtëm prane Departamentit të letërisë, Fakulteti i Shkencave Humane

Punëdhënësi:  Universiteti “Aleksander Xhuvani”, Elbasan

Data:   Shtator 1989 – shtator 1991
Pozicioni:   Mësues i letërisisë në Labinot-Katund dhe Gjimnazin “Ahmet Dakli”

Punëdhënësi:   Drejtoria Arsimore Elbasan

Data:  Shtator 1989 – shtator 1991
Pozicioni:   Pegagog i jashtëm prane Departamentit të letërisë, Fakulteti i Shkencave Humane

Punëdhënësi:  Universiteti “Aleksander Xhuvani”, Elbasan

Arsimimi

Data:    08 Korrik 2004
Titulli akademik:   Doktor i Shkencave ne Letërsi
Formim kryesor në:   Teori Letërsie, Poetikë, Kritikë Letrare, Letërsi Shqipe, Narratologji, Letersi e krahasuar etj.
Disertacioni “Strukturimi kohor në poetikën e romanit shqiptar” me Udhëheqës shkencor Prof. Floresha Dado
Institucioni arsimor:   Universiteti Tiranes, Fakulteti Filologjik

Data:   10 tetor 2000
Titulli akademik:   (MA) Master ne Letersi
Formim kryesor ne:   Teori letersie, Proze, Letersi bashkekohore shqiptare, Narratologji, Letersi e krahasuar etj.
Mbrojtur mikrotezen me titull “Koncepti i kohës në romanin shqiptar” nen udheheqjen shkencore te Prof. Floresha Dado.
Institucioni arsimor:   Universiteti i Tiranes, Fakulteti Filologjik

Data:   Korrik 2005, 17 (pa shkeputje nga puna)
Titulli akademik:   Avokat
Formim kryesor në:   Jurisprudencë
Institucioni arsimor:   Dhoma Kombetare e Avokatise

Data:   Janar 2004, 31 (pa shkëputje nga puna)
Titulli akademik:   Diplome Jurist
Formim kryesor ne:   Jurisprudence
Institucioni arsimor:   Univeristeti i Tiranës, Fakulteti Juridik

data:   Qershor 1989
Titulli akademik:   Mësues i Gjuhës dhe i Letërisë
Formim kryesor ne:  Mësuesi
Indstitucioni arsimor:   Universiteti “Aleksandër Xhuvani”

Gjuhe te huaja

Gjuha amtare:   Shqip

Gjuhë të tjera:   Frengjisht: Niveli B2 (Deshmi e fakultetit te gjuheve te huaja, Vleresimi 8)
                            Italisht: Niveli B2 (Deshmi e fakultetit te gjuheve te huaja, Vleresimi 9)

Aftesi Kompjuterike

Aftesi te certifikuara kompjuterike per programet Word, Excell dhe Power Point

Konferenca

– Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën shqiptare, me kumtesën (me bashkautor): “Vendi dhe problemet e letërsisë arbëreshe në tekstet e leximit dhe të letërsisë”,
Universiteti i Prishtinës, Gusht 2002.
– Simpoziumi Shkencor: “A. Z. Çajupi dhe Vepra e tij”, “Çajupi dhe lexuesi-nxënës sot”,
Universiteti i Gjirokastrës “Eqerem Cabej”, Mars 2002.
– Konferenca e parë Kombëtare “Edukimi artistik në shkollë”, kumtesën (me bashkëautor): “Këndvështrimi aktual dhe perspektiv i teksteve mësimore në edukimin artistik”.
Universiteti i Tiranës, Prill 2003
– Seminari shkencor “Fenomeni i avangardës në letërsinë shqiptare të shek. XX, pritja dhe rezultatet„ “Procedimet kohore në romanet moderne të Camajt, Pashkut dhe Qoses„
Universiteti i Tiranës, 03.05.2004:
– Seminarin XXIV Ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, me bashkëautor, “Kritika e modernitetit dhe moderniteti i kritikës”
Prishtinë, 22.08.2005 – 03.09.2005:
– Konferencën Shkencore Ndërkombëtare “Ismail Kadareja dhe vepra e tij„ Gjirokastër, Universiteti “Eqerem Çabej„ 19.05.2006: “Koha në poetikën romaneske të Kadaresë”
– Seminarin XXVI Ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, Prishtinë, 13.08.2007 – 24.08.2007, “Larmi e përdorimit të kohës në romanin shqiptar„
– Pjesëmarrje në “Colloqui di studio„ Teatri si Civilità e “relazioni interregionali„ Elbasan “Figure dell’alterità e relacioni interadriatiche„ 24.09.2008 – 26.09.2008, nell’ambito del progetto INTERREG III A Italia – Albania C.R.E.A.T.I.V.I.T.A:
“La figura dello straniero nella letteratura albanese„
– Pjesëmarrje në konferencën shkencore të organizuar për martirët Genc Leka dhe Vilson Blloshmi “Jetë Intelektuale të ndërprera„ Librazhd, 28.01. 2012:
“Disidenca e pushkatuar„
– Pjesëmarrje në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare “Dritëro Agolli, personalitet i shquar i letërsisë dhe i kulturës Shqiptare„ Gjirokastër, Universiteti “Eqerem Çabej„ 29.10.2011: “Agolli midis letërsisë dhe politikës„
– Pjesëmarrje në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare “Dritëro Agolli, personalitet i shquar i letërsisë dhe i kulturës Shqiptare„ Gjirokastër, Universiteti “Eqerem Çabej„ 29.10.2011: me bashkëautor referat kryesor, “Dritëro Agolli dhe letërsia shqipe„
“Koha në poetikën romaneske të Kadaresë„
– Pjesëmarrje në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare “Lef Nosi-Figurë qendrore e historisë„ Elbasan, Universiteti “Aleksandër Xhuvani„ 24.10.2012:
“Një roman në gazetën e Lef Nosit„
– Pjesëmarrje në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare “Letërsia dhe kultura arbëreshe„ Elbasan, Universiteti “Aleksandër Xhuvani„ 04.06.2014 – 05.06.2012:
“Përmasa e tragjizmit të De Radës përmes tragjedisë„

Botime

LIBRA (tekste, monografi)
– “Edukimi Gjuhësor” (Shenja, Fjala, Teksti), tekst universitar, me bashkautor. SHBLU, Tiranë 2002
– Mes shkronjash shpirti i njeriut ndrit”, (studime, komente) me bashkautor. ADA, Tiranë 2005
– Koha në poetikën e romanit„Sh. Botuese SEJKO, Elbasan 2005
– ISBN 99943-704-1-3
– Por nuk u shuejti edhe jo, shqyptaria,
– Sh. Botuese ADA, Tiranë 2005, ISBN 99943-712-9-0

ARTIKUJ
– Artikulli shkencor “Koha e shkrimit dhe koha e leximit” tek Revista MEHR LICHT! Nr.15
– Artikulli shkencor “Koha si element organizues i veprës letrare” tek Buletini shkencor i UE 1999/1.
– Artikulli shkencor “Filozofia e absurdit dhe Albert Camus” tek Buletini shkencor i UE 2000/2
– Artikulli shkencor “Procedime kohore në romanin shqiptar” tek Studime albanalogjike 2002/1
– Artikulli shkencor “Moderniteti në letërsinë kosovare” tek Buletini shkencoR i UE 2001/2.
– Buletini Shkencor i Universitetit “Aleksandër Xhuvani„ Nr. 2-2004 “Koha reale dhe koha mitike tek Kadare„
– Buletini Shkencor i Universitetit “Aleksandër Xhuvani„ Nr. 1-2006 “Metafizika e dhembjes„
– Buletini Shkencor i Universitetit “Aleksandër Xhuvani„ Nr. 2-2008 “Probleme të komentit letrar„
– Buletini Shkencor i Universitetit “Aleksandër Xhuvani„ Nr. 3-2013 (me bashkëautor) “Mbi përdorimin e tekstit letrar në mësimdhënien e gjuhës së huaj„
– Multidisiplinary journal LA PENSÉE, Paris, France 2011 JCR Social Science Edition, Impact Factor: 0.063
– Agolli betëeen literature and Politics„ Vol 76, No 8; Gusht 2014
– Academic Journal of Interdisciplinary Studies, (AJIS) international peer-reviewed journal published three times a year by Mediterranean Center of Social and Educational Research in Rome, Italy.”Time distortions in the Albanian novel”
– International Journal ANGLISTICUM, Literature, Linguistics&Interdisciplinary studies, Tetovo, Macedonia, Impact Factor (SIJF): 3.608 “The bible of pain”, Korrik 2014

RECENSIME, REDAKTIME
– Redaktor i “Nëpër faqet e veprave letrare” (tekst për shkollat e mesme) të Musa Vyshkës, 2000
– Recensues i “Komentari” I (tekst për shkollat e mesme) të Musa Vyshkës, 2001
– Recensues i “Historia e Letërsisë për fëmijë (monografi) të Astrit Bishqemit, 2001
– Recensues i “Në tekst për tekstin” (studime) të Tomorr Plangaricës, 2003
– Redaktor i “Historia dhe kurrikulumi shkollor” të Roland Gjini, 1999

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on whatsapp
WhatsApp